सख्खा भाऊच झाला वैरी; साखरेसाठी वस्तऱ्याने कापला गळा